Digitale narrativer

Kursus er målrettet specialpædagogiske skoler og organisationer. Målet er, at støtte elever i deres egen fortælling, ved hjælp af digitale fortælleværktøjer. Kurset tager udgangspunkt i en systemisk narrativ kontekst. Ved brug af asynkrone digitale værktøjer, får den enkelte mulighed for bedre at forme og formidle sin fortælling. Når barnet/den unge får værktøjer som er digitale, så lettes presset typisk, idet at visualiseringen og det asynkrone element gør, at det pres der ofte opleves i nuet mindskes. Ligeledes kan digitaliseringen af en fortælling gøre det lettere at tale om en fortælling, og lade den ligge, for igen at vende tilbage til den. Men det kræver et metodisk rammeværk, som dette kursus gennemgår. Jeg anbefaler at bruge Creaza, men andre fortælleværktøjer kan bruges med nogenlunde samme effekt. Der kræves ingen forkundskaber, hverken digitalt eller pædagogisk, men deltagere skal selv medbringe egen computer.

Med Creaza er det let for elever at ændre stemninger og beskrive ord og tanker

Kurset varer en hel dag fra kl. 9-15 og koster 7000.- for op til 10 deltagere. Ønskes flere deltagere skal det aftales på forhånd, idet der skal indkaldes assisterende underviser.
Jeg laver også inspirationsoplæg om metoden, hvilket typisk varer en lille time.